Bircon

VÅRA KUNDER

Sajtkonsulterna

- Webbutveckling, hosting.7 anställda.

Uppdrag: Utveckling av företaget med hjälp av Verksamhetsakuten

Resultat: För Sajtkonsulterna har projektet inneburit ett mer strukturerat och förbättrat arbetssätt.

Omsättningen har som en direkt följd av projektet ökat med över 10% utan merarbete eller ökade kostnader. Det innebär en resultatförbättring på över 50%.

Projektbeskrivning: För Sajtkonsulterna har vi genomfört en helhetsöversyn av verksamheten med hjälp av Verksamhetsakuten. Efter möten och intervjuer med personal

och ägare har vi snabbt kunnat ta fram en diagnos.

Ur diagnosen har vi sedan arbetat fram en vårdplan där vi beskrivit åtgärder för att hantera symptom och orsaker.

Redan tidigt i behandlingen har vi kunnat göra väsentliga intäktsförbättringar för Sajtkonsulterna och skapat en större samsyn.

Vi har därefter kunnat fortsätta ett mycket praktiskt arbete för att bl a säkra kvaliteten i projekten, ta kontroll över fakturering och arbetad tid i varje projekt.

Under uppföljningen har vi kunnat säkra att resultaten blir bestående.