Bircon

VÅRA KUNDER

CeFam

– Institutionen för allmänmedicin i Stockholms läns landsting.

Uppdrag: Ledarskapsutbildning för ST-läkare

Resultat: BirCon genomför med mycket gott betyg ledarskapsutbildningar för CeFam:s ST-läkare. Deltagarna har blivit mer kompetenta i ledarrollen, de tillför nya perspektiv på ledarskap och samarbete och de bidrar i ökad utsträckning till förbättringsarbete inom vården.

Projektbeskrivning: Det heltäckande programmet sträcker sig över åtta utbildningsdagar och tar upp såväl individ, grupp som

organisationsperspektiv på ledarskapet. Utgångspunkten är att läkare snabbt får en ledarroll i sitt yrkesliv men mycket sällan har fått någon bra grund att kunna hantera den rollen.

Deltagarna arbetar aktivt med levande projekt genom hela utbildningen vilket gör att kopplingen mellan kurs och verklighet blir mycket tydlig. Kursdeltagarna kan därför lättare ta steget att använda sig av sina nyvunna färdigheter.

Programmet har varit mycket uppskattat och fortsätter löpande.