Bircon

OM OSS

Anders Johnsson
Anders är beteendevetare i grunden med lång erfarenhet av arbete som konsult både internt och som fristående konsult. Inriktningen har främst varit organisationsanalyser, organisationsutveckling, ledarutveckling och kompetensutveckling. Anders har själv varit operativ verksamhetsledare och personalutvecklingschef i olika organisationer. Han har också stor erfarenhet av att arbeta med att söka offentliga stöd.

Daniel Birnik
Daniel är i grunden civilekonom med mångårig erfarenhet från arbete i olika roller kring kompetensutveckling t ex som producent, utförare och beställare. Han har arbetat både som extern konsult och internt i organisationer som verksamhetsutvecklare. Daniel har även operativ bakgrund bl a som affärsområdesansvarig. Han har med lyckat resultat hjälpt ett stort antal organisationer att söka stöd från offentliga medel.

Johan Flodin

Johan har läst vid mastersprogrammet i europakunskap på Göteborgs universitet vilket har resulterat i en bred europavetarkompetens, både ur ett systemperspektiv och när det kommer till praktiskt arbete med EU-frågor. Vidare så har han ett stort intresse av organisationseffektivisering och verksamhetsutveckling förutom arbetet med olika typer av offentliga stödansökningar.

Ulf Birnik
Ulf har stor erfarenhet från arbete med handel & trading och export/importverksamhet. Han har under flera år arbetat som managementkonsult och manager for hire. Han har innehaft poster som VD och marknadschef i olika organisationer. Ulf har stor erfarenhet av internationell affärsverksamhet i bl a Östeuropa, Kina och övriga Asien.