Bircon

VÅRA KUNDER

Electrolux Home Products

– Internationell vitvaruproducent och leverantör.

Uppdrag: Projektledarutbildning

Resultat: Deltagarna har lärt sig arbeta efter en gemensam projektmodell, vilket ökat effektivitet och samordning av stora utvecklingsprojekt.

Deltagarna anser att de fått en klart förbättrad förmåga att kommunicera och samarbeta med andra.

Projektbeskrivning: Vi genomför projektledarutbildningar på internationell basis med deltagare från olika länder.

Samtliga kursdeltagare är erfarna projektledare inom Electrolux och arbetar med olika utvecklingsprojekt inom koncernen.

Kursen omfattar totalt sex dagar och behandlar sex huvudsakliga områden inom styrning och ledning av projekt: planering, uppföljning, relationer till intern ledning, relationer till kund/användare, relationer till projektmedlemmar samt egen utveckling.

Under utbildningen får deltagarna först arbeta med ett övningsprojekt där de lär sig projektmodellens arbetssteg samt nyttiga projektverktyg. Dessa tillämpas därefter på ett eget verkligt projekt.

Andra hälften av utbildningen ägnas åt arbete med ledarskap, arbetspsykologi och organisationskunskap.