Bircon

OFFENTLIG FINANSIERING

Vi hjälper verksamheter att hitta och söka offentliga bidrag för exempelvis arbetsmarknadsinsatser, kompetensutveckling, forskning och utveckling och att ta fram nya produkter.

Bland våra bidragskunder finnssåväl små och större företag, offentlig sektor och ideella verksamheter. att söka och erhålla offentligt stöd till projekt och till utveckling av verksamheten, till exempel EU-bidrag och stöd från myndigheter som VINNOVA. Vanligtvis strukturerar vi arbetet med detta i tre steg:

  • Först genomför vi en scanning av möjliga stöd att söka för de insatser som planeras där vi tar hänsyn till varje verksamhets unika förutsättningar och behov.

  • I nästa steg tittar vi djupare på förutsättningarna och villkoren för att söka de specifika bidrag som upplevs som mest intressanta för er.
  • I sista fasen görs själva ansökan där vi hjälper er med hela ansökningsförfarandet, från projektutveckling och projektriggning till skrivande och kontakt med de ansvariga myndigheterna.

När en ansökan blir beviljad så kan vi självklart hjälpa er med att komma igång med projektet på ett bra sätt. Vi kan också vara ett stöd i rapportering och redovisning av ett projekt som beviljats stöd.

Ta gärna en titt på de kundcase vi tagit fram så får du en bättre bild av hur vi arbetar.

Innovation och forskning

Forskningsprojekt i den egna verksamheten, forska och väx

Forskningsprojekt ihop med andra verksamheter, Eureka eurostars, Sjunde ramprogrammet

Utveckling av varor och tjänster, produktutvecklingsstödet

Miljö

Miljöfokuserad affärs- och systemutveckling, Miljödrivna marknader

Direkta miljöinsatser, Life+

Forskningsprojekt som handlar om miljö, Sjunde ramprogrammet

Utveckling och internationalisering

Kompetensutveckling och arbetsmarknadsinsatser, socialfonden

Internationalisering av verksamhet, Nordiska projektexportfonden, Swedpartnership

Regional utveckling och investering, Regionalfonden