Bircon

VÅRA KUNDER

CM Gruppen

– Fullservice inom grafisk framställning och tryck, c:a 40 anställda.

Uppdrag: Verksamhetsutveckling och senare kompetensutveckling

Resultat: Som ett omedelbart resultat av arbetet med BirCon uppnådde CM Gruppen ”all-time high” resultat. En resultatutveckling som fortsatt därefter.

Projektbeskrivning: En förutsättning för det här uppdragets framgång var all personals delaktighet. Genomförandet anpassades således för att alla skulle kunna medverka samtidigt som produktionen skulle fungera.

Vi ledde workshops där målen förtydligades och verksamhetens arbetsprocesser förbättrades. Alla förslag på åtgärder var genomarbetade av personalen.

Personalen ritade och beskrev själva sina arbetsprocesser och kom med förslag på förbättringar.

Vi hjälpte till att inspirera, värdera, ifrågasätta, destillera och förtydliga förslagen.

Ett annat område vi arbetade med var att ge de anställda större helhetsförståelse för verksamheten och de olika yrkesrollernas behov. På så sätt kunde vi stärka personalens samarbete.

Flera av förbättringarna kunde genomföras omedelbart. Andra tidsattes och har successivt implementerats med vårt stöd.

Arbetet tillsammans med CM Gruppen har efter genomförd verksamhetsutveckling fortsatt med kompetensutveckling med fokus på ledningsgruppsutveckling samt på personalens kundbemötande.

Kompetensutvecklingsinsatserna stärker den åtgärdsplan som tagits fram i verksamhetsutvecklingen. BirCon arbetar vidare som samtalspartner till CM Gruppen:s ledning för att kunna förbättra verksamheten ytterligare.