Bircon

VÅRA KUNDER

ONE Media

– Helhetsleverantör av direktmarknadsföringstjänster, c:a 40 anställda i koncernen.

Uppdrag: Växtkraft Mål 3 bidragsansökningar och verksamhetsanalys.

Resultat: Ekonomiskt stöd med över 300.000:- till verksamhetsanalys och kompetensutveckling. VM3 arbetet blev en lyckad plattform för ONE att vända en tuff situation och en negativ spiral för verksamheten till att bli en framgångsrik och lönsam verksamhet med goda framtidsutsikter.

ONE har nu tagit stora steg mot sitt mål och har vänt vad som bäst kan beskrivas som ett mycket utsatt läge till en situation där man har balans i sina verksamheter.

Projektbeskrivning: ONE Media genomförde under ledning av BirCon ett Växtkraft Mål 3 projekt. Sådana projekt görs i två steg. Först görs en verksamhetsanalys där man tittar på nuläge och önskad framtid och tar fram en handlingsplan. Detta följs sedan av ett kompetensutvecklingssteg som skall möjliggöra den önskade utvecklingen.

Båda stegen görs med ekonomiskt stöd från Europeiska Socialfonden.

ONE använde sig av BirCon:s expertkunskaper i att söka och redovisa offentliga stöd. Det innebar att vi medverkade i att ta fram ansökningshandlingar, formulera projektbeskrivningar, upprätta budget, skriva projektrapporter, säkra kvalitet, göra ekonomiska redovisningar, följa tidplaner, hålla kontakter med myndigheten och bevaka förändrade förutsättningar.

Analysen genomfördes i en serie möten med ledningen och vid ett 2-dagars internat med samtlig personal från de olika företagen i ONE-koncernen. Vi ville få personalen i olika yrkesroller och företag inom gruppen att samarbeta bättre. Det gjorde vi genom att ta fram en gemensam färdplan framåt, en förändrad företagskultur och ett förbättrat arbetssätt inom hela koncernen. Genom den ökade förståelsen för varandras vardag och problem i arbetet kunde vi spränga de murar som byggts upp mellan personalgrupperna.