Bircon

VÅRA KUNDER

Ninolab

– Leverantör och service av laboratorieutrustning, c:a 40 anställda

Uppdrag: Ledningsgruppsutveckling

Resultat: Ledningsgruppen har nu en klart förbättrad arbetsform vilket återspeglas i deras sätt att gemensamt kunna styra och leda verksamheten och personalen på ett bättre sätt. Den arbetar effektivare, med rätt frågeställningar, kommer snabbare fram till bra lösningar och tar bättre vara på de individuella styrkorna inom gruppen.

Projektbeskrivning: Efter att tillsammans med personalen kartlagt de viktigaste framgångsfaktorerna för Ninolab så har BirCon arbetat vidare med utveckling av ledningsgruppen på Ninolab, vilket var en av de centrala framgångsfaktorerna.

Arbetet med att utveckla ledningsgruppen har till stora delar varit mycket praktiskt och inriktat på att ta fram en arbetsordning och spelregler för ledningsgruppen.

Syfte, ansvar och befogenheter, rollfördelning och t ex vilka kommunikationsforum som skall användas vid olika tillfällen har bestämts. En viktig del i arbetet har också varit att medlemmarna i ledningsgruppen skulle lära känna varandra och varandras visioner för liv och arbete lite mer på djupet.

Uppdraget kombineras med ledarutveckling inriktad på den individuella ledarkompetensen för att ledningsgruppsmedlemmarna bättre ska kunna hantera sina roller.