Bircon

KOMPETENSUTVECKLING

Vi är uppskattade kursledare och föreläsare och genomför utbildningar med fokus på ledarskap, helhetsförståelse och människan i organisationen.

Vi utgår alltid från kundens behov. Innehåll och upplägg kan således variera mellan olika kunder. Gemensamt är dock vårt fokus på aktiv inlärning.

Vår erfarenhet av att arbeta med organisationens utveckling och kompetensen inom verksamheten gör att vi med fördel kan hjälpa er med de strategiska frågorna kring kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Ta gärna en titt på de kundcase vi tagit fram så får du en bättre bild av hur vi arbetar.

LEDARUTVECKLING

Chefer har idag en komplex arbetssituation. Krav från högre chefer, uppdragsgivare, kunder, leverantörer och anställda blandas med krav på flexibilitet och effektivitet i en föränderlig värld. Det finns inte tid att vara överallt. Vi kan hjälpa dig och dina kollegor hitta de rätta förhållningssätten och redskapen för att skapa en god balans och kunna vara förutseende i ditt arbete.

PROJEKTLEDNING

Tillhör du dem som upplever att det alltid blir strul i projekten? Spar upp till 20% av tid och pengar genom effektivare projektledning. Forskningen visar att de vanligaste hindren för framgång i projekt är dålig kommunikation och brister i planeringen. Här lär du dig att komma över sådana hinder.

COACHING

Chefens vardag innefattar svåra ställningstaganden och känsliga val av förhållningssätt till medarbetare, kunder, ägare, samarbetspartners och andra intressenter. Ofta måste många beslut tas i ensamhet och med fullt eget ansvar. Det ska gå snabbt och ske i stridens hetta. Som chef ges lite tid och perspektiv att värdera sina ageranden mot någon fast måttstock.

VERKSAMHETSSIMULERING

En utbildningsform vi gärna presenterar är Reagens verksamhetssimuleringar.

Genom dem arbetar vi med affärsmannaskapet i organisationen. Simuleringarna är en mycket kraftfull och samtidigt rolig utbildningsform.