Bircon

VÅRA KUNDER

ARBETSMARKNADSTYRELSEN

Uppdrag: Att hjälpa informationsdirektören värdera och målstyra informationsavdelningens arbete med hjälp av InfoIndex.

Resultat: Användandet av InfoIndex har gett AMS en bild av infoverksamheten som tidigare saknats. Verktyget har fått en given plats i det återkommande planerings- och utvärderingsarbetet.

Projektbeskrivning: BirCon har genom en anpassning av vår produkt InfoIndex, ett verktyg för att värdera och styra informationsavdelningens

arbete, hjälpt AMS informationsavdelning att få en bättre genomlysning av sin verksamhet. Genom enkäter undersöktes hur de ”interna kunderna” upplevde informationsavdelningens arbete och vilken roll de egentligen skulle vilja att informationsavdelningen har.

I detta projekt har arbetsgången varit att BirCon tillhandahållit och stått för anpassningen av verktyget, AMS har administrerat enkäten, BirCon har gjort datainmatning och bidragit med analys av resultatet.